Konsertar

Velkomen til festival 1. – 7. september

Draumekveld-konsert

Søndag 1. september kl. 18.00 Berte Kanutte, Høgskulen i Volda

På årets barne- og ungdomskonsert får du mellom anna møte Sunnmøre Ungdomssymfoniorkester, spelemannslaget Havella, Ytre strøk, mindre kammerensemble frå Volda og årets talentstipenddeltakarar. I tillegg skal seks lokale ungdommar framføre eit humoristisk kanonstykke av Wolfgang Plagge, og du får også høyre komposisjonane frå årets komposisjonskurs med Magnar Åm.

 

herskaplege Tonar

Smakebetekonsert med trerettars middag på Hotell Union Øye

Onsdag 4. september kl. 19.00

På denne konserten får du høyre eit samansett utval av stykke frå årets festivalprogram. Etter konserten vert det servert ein førsteklasses trerettars middag. Alt vert lyfta endå eit hakk av Hotell Union Øye sitt herskapelege interiør og dei storslåtte omgjevnadene. Velkomen til ein eventykveld!

 

opningskonserten (K1)

Torsdag 5. september kl. 18.00 i Propellhallen i Volda sentrum

Litt om programmet: Opningskonserten viser fram tema for årets festival. Vi møter 200-årsjubilanten Clara Schumann, både som komponist og som inspirasjonskjelde for Brahms’ mektige tredje klaverkvartett, med det såkalla «Clara-motivet». Vi får også møte 100-årsjubilantane Johan Kvandal og Øistein Sommerfeldt, samt den svært gåverike Lili Boulanger.

Program:

Øistein Sommerfeldt: Lyrisk strofe (Verdspremiere) (Plagge)

Johan Kvandal: Aria, Cadenza e Finale (Carlsen, Plagge)

Clara Schumann: 6 songar, op. 13 (Gilchrist, Plagge)

Lili Boulanger: D´un soir triste (Giorgini, Carlsen, Aasgaard)

Johannes Brahms: Klaverkvartett Nr. 3 (Giorgini, Follesø, Svedberg, Neary

 

hareid-konserten (K2)

Fredag 6. september kl. 17.30 på Hareid bedehus

Litt om programmet: Konserten opnar med ei verdspremiere, eit klaverstykke Johan Kvandal skreiv til Wolfgang Plagge i 1975. Britiske Muriel Herbert er nok eit mindre kjent namn, men interessa for musikken hennar har vore aukande dei seinare åra, hjelpt fram mellom anna av James Gilchrist sine CD-innspelingar. Tsjaikovskij sin praktfulle klavertrio har i dag ein solid plass i repertoaret, men verket hadde truleg ikkje blitt til utan påverknad frå komponisten sin mesén, Nadezhda von Meck.

Program:

Kvandal: “Da lontano” (Verdspremiere) (Plagge)

Muriel Herbert: 5 songar (Gilchrist, Giorgini)

Piotr Tsjaikovskij: Klavertrio (Plagge, Carlsen, Aasgard)

 

Sæbø-konserten (k3)

Fredag 6. september kl. 21.00 i Hjørundfjord kyrkje, Sæbø

Litt om programmet: Denne kvelden får du høve til å bli kjend med verk av to framifrå komponistar, Isabella Leonarda og Judith Bingham. Konserten vert avslutta med Schubert sin kjende strykekvartett “Døden og piken”.

Program:

Isabella Leonarda: Sonata decima (Follesø, Carlsen, Neary, Plagge)

Judith Bingham: Strange Words (Gilchrist, Neary)

Franz Schubert: Strykekvartett i a-moll, “Døden og piken” (Follesø, Carslen, Svedberg, Aasgaard)

Middag før konserten?

Kl 19:00 Middag på koselege Sagafjord Hotel like ved kyrkja. Fyllt kyllingbryst med ratatouille og risotto. Hotellet si eiga ostekake til dessert. Bestill bord på 70049500

 

jensaløda-konserten (k4)

Laurdag 7. september kl. 12.00 i Jensaløda på Leira

Litt om programmet: Konserten opnar med eit verk av Clara Schumann, der den unike komponiststrøysta hennar verkeleg trer fram. Du får også møte den gåverike komponisten Fanny Mendelssohn, som var langt frå berre Felix´ lillesyster. Publikum kan også gle seg til å høyre Sommerfeldt si tonesetting av tre av dikta til Kathleen Raine og Robert Schumann sin eviggrønne klaverkvintett, tileigna kona hans, Clara Schumann.

Program:

Clara Schumann: Tre romansar, op. 22 (Follesø, Plagge)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Klavertrio (Giorgini, Follesø, Aasgaard)

Øistein Sommerfeldt: “From Kathleen Raine´s Poetry”, op. 55 (Gilchrist, Giorgini)

Robert Schumann: Klaverkvintett (Plagge, Follesø, Carlsen, Svedberg, Neary)

 

avslutningskonserten (K5)

Laurdag 7. september kl. 19.00 i Volda kyrkje

Festivalkoret og dirigent Elisabeth Holte

Maria Angelika Carlsen (filoin), Annar Follesø (fiolin),

Minna Svedberg (bratsj) og Alice Neary (cello)

Litt om programmet: Dei siste åra har vi framført kammermusikk også på avslutningskonserten. I år er det Schubert sin stryketrio som står på programmet. Dette er likevel først og fremst ein korkonsert, og under Elisabeth Holte si leiing vert vi tekne med på ei fascinerande musikalsk reise som spenner over nesten 1000 år. Fromleik knytt til Jomfru Maria står sentralt i fleire av verka.

Kunstnariske leiarar: Wolfgang Plagge og Annar Follesø