Vener av Sunnmøre kammermusikkfestival

Har du lyst til å vere med på laget?

Kammermusikkfestivalen har eiga venneforeining. Venneforeininga skal fremme interesse for og glede over kammermusikk og klassisk musikk på Søre Sunnmøre og i Nordfjord.

Foreininga kan bidra med praktiske oppgåver i samband med den årlege kammermusikkfestivalen. Foreininga skal kunne gje innspel til dagleg leiar og styret for festivalen

Venneforeininga er ei sjølvstendig eining med eige styre der medlemane er aktive etter eige ønske. Det kostar kr 200,- per år å vere medlem. Familiepris er kr 250,-

Styret i venneforeninga: Anne-Sofie Egset, Tone Jevne Grimstad, Signe Kanstad, Olga Støylen Runde, Jacob Kjøde jr. (vara).

Mobil Anne-Sofie Egset 971 69 915

 

Kontakt oss for meir informasjon eller medlemskap:

Namn *
Namn